สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2014
อัพเดท26/05/2015
ผู้เข้าชม22435
แสดงหน้า32103
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สมาชิกสภา (เข้าชม 879 ครั้ง)
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
       
นายบุญเลิศ  ยะแสง
ประธานสภาฯ
       
     
นายจิตร  จนใจ
รองประธานสภาฯ
 
ส.ต.อ.จำรอง  นามนาย
เลขานุการสภาฯ
     

นายคำหล้า  อุดใจ
ส.อบต.หมู่ที่  1

นายสมฤทธิ์  กัลยา
ส.อบต.หมู่ที่  1

นายบุญเลิศ  ยะแสง
ส.อบต.หมู่ที่  2

นายปั๋น  ไชยพูล
ส.อบต.หมู่ที่  2
 
นายสังเวียน  จนใจ
ส.อบต.หมู่ที่  3

นางวาสนา  ป้องคำ
ส.อบต.หมู่ที่  3

นายบุญส่ง  ทำของดี
ส.อบต.หมู่ที่  6

นายสมนึก  ทำของดี
ส.อบต.หมู่ที่  6

นายจิตร  จนใจ
ส.อบต.หมู่ที่  8

นายอินหาร  เงินตั๋น
ส.อบต.หมู่ที่  8

นายมานะ  ยั่วยวน
ส.อบต.หมู่ที่  9
   
นายมิตร  พรชัย
ส.อบต.หมู่ที่  10

นายสนั่น  แก้วกุลา
ส.อบต.หมู่ที่  10

นายเหมย  สิทธิ
ส.อบต.หมู่ที่  11

นางอัมพิกา  เขตรักษา
ส.อบต.หมู่ที่  11
     
นายสาย  ทะนันชัย
ส.อบต.หมู่ที่  12
 
นายเขียน  กามเทพ
ส.อบต.หมู่ที่  12