สถิติ
เปิดเมื่อ18/11/2014
อัพเดท26/05/2015
ผู้เข้าชม18116
แสดงหน้า26964
ปฎิทิน
October 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
ผู้บริหาร (เข้าชม 853 ครั้ง)

                                            คณะผู้บริหาร

                                                                องค์การบริหารส่วนตำบลปลล้อง

 
นายบุญช่วย  สุภาพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง
 

นายทน  จันทร์แก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

นายสิทธิศักดิ์  ธรรมชื่น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง

นายธนิเทพ  มโนพรหม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปล้อง